Nieuws Terborgs Belang

Op deze pagina vindt u nieuws uit onze vereniging. Berichten die ingaan op de actualiteit, op ontwikkelingen, op kwesties of op stromingen die ons als vereniging raken.

U kunt reageren door te mailen naar: info@terborgsbelang.nl

Verduurzamen met Joop en Olaf

Voor inwoners van onze stad (en gemeente) die hun huis willen verduurzamen/ energiezuinig willen maken, maar niet weten hoe en waar te beginnen, bieden Joop en Olaf hulp. Joop Berendsen en Olaf van der Meulen zijn adviseurs verduurzaming van onze gemeente. Hun hulp is gratis.
Isoleren, dubbel glas, zonnepanelen en warmtepomp, het zijn bekende begrippen als het om verduurzamen gaat. Kleine en grote maatregelen die geld kosten. De gemeente en de overheid geven subsidie. Joop en Olaf weten welke de beste keuze is in uw situatie. Zie daarvoor de website van de gemeente: oude-ijsselstreek.nl en zoek verduurzamen huis.
Joop en Olaf mag je ook bellen:
Joop: 0315-292 462 en
Olaf: 0315-292 257

Uitnodigingskader wonen buitengebied

Op 26 oktober 2023 heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek het zogenoemde ‘Uitnodigingskader wonen buitengebied’ vastgesteld. We vinden het belangrijk om de inhoud van het uitnodigingskader te delen en aan u toe te lichten. In dit uitnodigingskader zijn nieuwe en ruimere mogelijkheden opgenomen voor ontwikkeling van woningbouw in het buitengebied, in ruil voor sloop van gebouwen die vrijkomen in combinatie met inpassing van de plannen in het landschap. Ook biedt het uitnodigingskader mogelijkheden voor splitsing van woningen, realiseren van woningbouw door natuuronwikkeling en de ontwikkeling van een landgoed.

Wilt u meer informatie dan kunt u deze vinden via de onderstaande links:

Algemene uitleg en mogelijkheid tot het aanmelden voor een keukentafelgesprek:

Uitnodigingskader wonen buitengebied | Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl)

Het gehele uitnodigingskader met bijlagen:

Uitnodigingskader wonen buitengebied en bijlagen | Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl)

Zomercongres: Klein verzet, groot geluk

Het Zomercongres Klein verzet, groot geluk is dé plek waar mensen, ideeën en kennis bij elkaar komen. Kleine initiatieven van inwoners, die bij elkaar opgeteld enorm veel betekenen voor onze leefomgeving. Die energie bundelen is de kern van het Zomercongres.
De titel ‘Klein verzet, groot geluk’ gebruiken we al vanaf het begin. Als je op de fiets een lichte versnelling kiest – een klein verzet dus – klim je makkelijk tot grote hoogten. Zien hoe dat werkt? Fiets maar even mee  Klein verzet

Elke zomer organiseert de Leefbaarheidsalliantie Gelderland het Zomercongres Klein verzet, groot geluk. De Leefbaarheidsalliantie is er voor inwoners die hun buurt of dorp socialer, groener of veiliger willen maken. Kun jij wel wat advies gebruiken bij je plan? Dan kun je gratis (!) bij ons terecht: vraag@leefbaarheidsalliantie.nl.

De Leefbaarheidsalliantie krijgt ondersteuning van de provincie Gelderland en bestaat uit: Zorgbelang Inclusief, Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland) en Spectrum.

Antonia gaat vernieuwen

bron beeld: Je bent een Terborgenaar; Henk Boomkamp

De locatie Azora Antonia in Terborg bestaat meer dan 50 jaar. Gedurende deze jaren is de locatie uitgegroeid tot de grootste locatie van Azora, waarbij meerdere expertises en afdelingen hun (tijdelijke) plek op dit terrein hebben gekregen. Op het terrein bevindt zich een woonzorgcentrum, acute care unit, revalidatiecentrum, dagbehandeling, advies- en behandelcentrum voor o.a. fysio, ergo, diëtiek, logopedie, het medische team en de ondersteunende diensten. Het terrein wordt vernieuwd en her-ontwikkeld de komende jaren tot aan circa 2035-2040.

(Ver)nieuwbouw
De meeste gebouwen op het terrein zijn gefaseerd aan vernieuwing toe. De laatste gebouwen pas over ruim tien jaar. Daarom is het belangrijk nu een stip op de horizon te maken en (ver)nieuwbouw de komende jaren gefaseerd aan te pakken. Net als in de huidige situatie komen er meerdere gebouwen terug op het terrein. De hoogbouw van locatie Antonia blijft bestaan, hetzij in een nieuwer, duurzaam en groener jasje.
Azora  gaat een nadrukkelijke verbinding leggen tussen het terrein, het centrum van Terborg en de omliggende natuur.
De studie laat zien dat de gewenste ontwikkeling op hoofdlijnen op het terrein past. Azora neemt omwonenden en andere partijen op tijd in het proces mee, zodra daar meer over bekend is. De eerste concretere invulling van de gebouwen op het terrein is naar verwachting eind 2024 bekend.

Drie pijlers
Naast dat de gebouwen op dit terrein aan vernieuwing toe zijn wil Azora er aan bijdragen dat mensen zo vitaal en gezond mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Azora zal haar expertise hiervoor inzetten.
Met de nadruk op preventie wil men bijdragen aan gezonder en vitaler oud worden. Samen met partners moedigt en daagt Azora haar inwoners en cliënten uit om zo lang mogelijk vitaal en onafhankelijk te blijven. Dat is al de huidige werkwijze en de hernieuwde invulling van het terrein past daar perfect bij.
Drie essentiële pijlers vormen de ruggengraat van dit concept: Ontmoeten, Ontspannen en Activeren.
Zo zal er plaats zijn voor wonen met zorg en in het nieuwe Centrum voor Vitaliteit komt revalidatie, behandeling, herstel samen met ondersteunende faciliteiten voor iedereen in de omgeving die ontmoeten, ontspannen en activeren stimuleren.

Tijdspad
Bovenstaande gebiedsontwikkeling kost tijd en gaat in vele fases. Voor de hele linie kijkt Azora ruim vooruit naar verwachte realisatie rond 2035-2040, dus over 10 jaar en wellicht ook wel langer. Momenteel is de beginfase net gestart en het duurt dus nog wel een paar jaar voordat de eerste fase van start bouw kan beginnen.
Voor wat betreft het verder uitwerken van het concept van Centrum voor Vitaliteit met als pijlers Ontmoeten, Ontspannen en Activeren is Azora in gesprek met partners en kunnen partijen Azora benaderen indien zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. De activiteiten zijn veelal ook al te integreren in de huidige opzet.

Hart van Terborg

Een kwartaal-overzicht van activiteiten in onze stad, die bedoeld zijn voor alle inwoners. De activiteiten spelen zich af op verschillende plekken.

Over de reconstructie Zeddamseweg (Etten)-Ettensestraat (Terborg)

Vanaf maandag 17 oktober start aannemer NTP in opdracht van de Gemeente Oude IJsselstreek met de reconstructie van de Zeddamseweg en Ettensestraat. Tijdens deze werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Per fase wordt de weg op verschillende gedeeltes afgesloten. Hiervoor worden met borden omleidingen aangegeven. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs het werk via aangegeven routes.

Planning en fasering

  • Na Pasen t/m eind oktober 2023
  • De werkzaamheden starten vanaf de Ettensestraat in Terborg en werken in fases richting de brug over de Oude IJssel. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober 2023 gereed.

Wekelijkse bereikbaarheidskaart

Elke donderdag stuurt NTP een update over de bereikbaarheid middels een bereikbaarheidskaart. (Zie bijlage de kaart voor de werkzaamheden vanaf week 42).

Hulpdiensten

Bij noodsituaties in het werkvak hebben de hulpdiensten ten alle tijden toegang. Overige (nood)situaties dient de aangegeven omleidingsroute worden gereden.

Afvalinzameling

Tijdens de afvalophaaldagen zorgt NTP ervoor dat de containers aan het eind van het werkvak worden verzameld. Op de bereikbaarheidskaart is te zien waar het werkvak die week zich bevindt.

Lijndienst 195

Doordat de weg wordt afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer dient lijndienst 195 een aangepaste route te rijden. Na verwachting is in het nieuwe jaar de rijroute vanaf de Ulftestraat naar Terborg weer toegankelijk.

Terborgs Belang en het lokale ommetje

Met drie bestuursleden van Dorpsbelangen Etten hebben bestuurders van Terborgs Belang een controle-rondje van het Lokale Ommetje Etten-Terborg gelopen. Dat doen we twee keer per jaar. Kijken of de pijlen nog naar de juiste richting wijzen; of er vernielingen zijn (ja, helaas bij sluis De Pol) en of er achterstallig onderhoud is. Ondertussen ruimen we ook nog de zichtbare rommel op langs de route.
Dit keer leverde het rondje niet al te veel problemen op. Wel konden we genieten van al het moois onderweg. Wie ook eens wil wandelen van Terborg naar Etten of omgekeerd, kan de groen-witte pijlen van het lokale ommetje volgen.

Terborgs Belang op de Winterfair

Terborgs Belang aanwezig op de Winterfair in de Hoofdstraat
We gaven informatie over onze projecten door een nieuwsbrief, een visuele presentatie en een plattegrond. Verder was er een wensboom waarbij bezoekers suggesties konden aandragen voor een leefbare omgeving.

Terborgs Belang stond met het voltallige bestuur op de Winterfair, die in de Hoofdstraat gehouden werd. De sfeervolle, gezellige en drukbezochte Winterfair was een initiatief van ondernemersvereniging Terborg Centraal.

Doel van Terborgs Belang was om in haar kraam informatie en voorlichting te geven over onze projecten. Er was een visuele presentatie; er stond een wensboom waarop bezoekers hun kwesties naar voren konden brengen en er was een plattegrond van het terrein rondom de Sint Jorisschool aan de Walstraat. Met name dit laatste project, waarbij Terborgs Belang nauw is betrokken, trok de aandacht van veel bezoekers.

Wij als bestuur, konden terugkijken op een geslaagde middag. Er was veel belangstelling en we konden informatie bieden over de zaken waarmee we ons bezighouden. Op naar de volgende gelegenheid!

Arnold Spijkers, gebiedsmakelaar

Wij willen u graag voorstellen aan Arnold Spijkers, gebiedsmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek.  Vanuit deze functie is hij het eerste aanspreekpunt, de vaste contactpersoon en het gezicht van de gemeente voor inwoners, bedrijven en instanties van Terborg, Etten en Silvolde. Anders gezegd: hij is de schakel tussen de inwoners en de verschillende afdelingen in het gemeentehuis. 

Veilig verkeer in Terborg

Er zijn een aantal plekken in Terborg waar je je als verkeersdeelnemer niet zo veilig voelt. Over die verkeersveiligheid heeft Terborgs Belang onlangs gesproken met wethouder Ria Ankersmid; de ambtenaren Jeroen Stiebe, Peter Blom en Sonja Vink van de gemeente en aspirant-hoofdagent David Remmelink. Wim Regensburg van Veilig Verkeer Nederland was verhinderd.

David Remmelink heeft in het kader van zijn studie voor hoofdagent de situatie op het Jorisplein onderzocht. In zijn toelichting vertelt hij over de ongelukken die het afgelopen jaar plaatsvonden op die plek. Van vier ongelukken met letsel zijn gegevens bekend. Een ambulance-broeder bevestigt meerdere ongelukken. Veel harde gegevens over (bijna) ongelukken zijn moeilijk te achterhalen omdat het vastleggen van die ongelukken gebrekkig gebeurt.

Zoals bekend is de oversteek voor fietsers/voetgangers op het Jorisplein nog in 2015 aangepast. Veiliger is het voor de automobilist geworden. Die heeft meer tijd gekregen om beter te kijken en op te letten. De fietser/voetganger ervaart dat niet zo. Deze verkeersdeelnemers kiezen alternatieve routes.

Volgens de wethouder is het een ingewikkelde kruising. David bevestigt dat de kruising te weinig overzicht biedt; te weinig opstelruimte voor snelverkeer en dat (brom)fietsers ervan uitgaan dat ze voorrang hebben en die nemen. Te hoge snelheid levert dan gevaarlijke situaties op.

De deelnemers aan het gesprek hebben het over mogelijke oplossingen gehad. Denk daarbij aan: verhoging van het fietspad; waarschuwingslichten; stopborden; meer ruimte om op te stellen; drempels en verkeerslichten. Aan alle voorgestelde oplossingen kleven voor- en nadelen. Soms heeft dat met kosten te maken (verhoging, verkeerslichten, drempels), dan weer met het betwijfelde nut van de oplossing (waarschuwingslichten, stopborden). A

Alle deelnemers zien veel in meer voorlichting over de gevaren van de oversteek. Aan Wim Regensburg (VVN) wordt om advies gevraagd. Daar is het wachten op.

Zebra’s en meer  

De zebrapaden op de Silvoldseweg; het Jorisplein, Walstraat en Ettensestraat zijn slecht zichtbaar bij slecht weer. De verlichting bij het fietspad ter hoogte van de Doetinchemseweg/Industrieweg moet ook verbeterd worden. Zeer slecht zicht bij vooral regenachtig weer!

De gemeente zegde toe mee te werken aan betere zichtbaarheid door verlichting en onderhoud aan de strepen.