Veilig verkeer in Terborg

Er zijn een aantal plekken in Terborg waar je je als verkeersdeelnemer niet zo veilig voelt. Over die verkeersveiligheid heeft Terborgs Belang onlangs gesproken met wethouder Ria Ankersmid; de ambtenaren Jeroen Stiebe, Peter Blom en Sonja Vink van de gemeente en aspirant-hoofdagent David Remmelink. Wim Regensburg van Veilig Verkeer Nederland was verhinderd.

David Remmelink heeft in het kader van zijn studie voor hoofdagent de situatie op het Jorisplein onderzocht. In zijn toelichting vertelt hij over de ongelukken die het afgelopen jaar plaatsvonden op die plek. Van vier ongelukken met letsel zijn gegevens bekend. Een ambulance-broeder bevestigt meerdere ongelukken. Veel harde gegevens over (bijna) ongelukken zijn moeilijk te achterhalen omdat het vastleggen van die ongelukken gebrekkig gebeurt.

Zoals bekend is de oversteek voor fietsers/voetgangers op het Jorisplein nog in 2015 aangepast. Veiliger is het voor de automobilist geworden. Die heeft meer tijd gekregen om beter te kijken en op te letten. De fietser/voetganger ervaart dat niet zo. Deze verkeersdeelnemers kiezen alternatieve routes.

Volgens de wethouder is het een ingewikkelde kruising. David bevestigt dat de kruising te weinig overzicht biedt; te weinig opstelruimte voor snelverkeer en dat (brom)fietsers ervan uitgaan dat ze voorrang hebben en die nemen. Te hoge snelheid levert dan gevaarlijke situaties op.

De deelnemers aan het gesprek hebben het over mogelijke oplossingen gehad. Denk daarbij aan: verhoging van het fietspad; waarschuwingslichten; stopborden; meer ruimte om op te stellen; drempels en verkeerslichten. Aan alle voorgestelde oplossingen kleven voor- en nadelen. Soms heeft dat met kosten te maken (verhoging, verkeerslichten, drempels), dan weer met het betwijfelde nut van de oplossing (waarschuwingslichten, stopborden). A

Alle deelnemers zien veel in meer voorlichting over de gevaren van de oversteek. Aan Wim Regensburg (VVN) wordt om advies gevraagd. Daar is het wachten op.

Zebra’s en meer  

De zebrapaden op de Silvoldseweg; het Jorisplein, Walstraat en Ettensestraat zijn slecht zichtbaar bij slecht weer. De verlichting bij het fietspad ter hoogte van de Doetinchemseweg/Industrieweg moet ook verbeterd worden. Zeer slecht zicht bij vooral regenachtig weer!

De gemeente zegde toe mee te werken aan betere zichtbaarheid door verlichting en onderhoud aan de strepen.

De gemeente nodigt uit

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2019. Deze vindt plaats in Hotel Restaurant De Roode Leeuw, St. Jorisplein 14 in Terborg. Vanaf 19.30 uur staat de deur voor u open. Om 20.00 uur begint het presentatiegedeelte van Terborg 600 jaar. De burgemeester houdt om circa 20.30 uur zijn nieuwjaarstoespraak.
U bent van harte welkom op 7 januari om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden.
De sportkampioenen van 2018 worden op een ander moment gehuldigd. Hierover informeren we u later via het Gemeentenieuws.

Theo Wolters ontving Koninklijke onderscheiding

Theo Wolters (midden) ontving een Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje-Nassau) uit handen van burgemeester Otwin van Dijk (foto: gemeente Oude IJsselstreek)

Zaterdag 8 december jongstleden reikte burgemeester Otwin van Dijk een Koninklijke onderscheiding – Lid in de Orde van Oranje-Nassau – uit aan Theo Wolters. De uitreiking vond plaats tijdens het kerstconcert van mannenkoor Arti Sacrum in de Georgiuskerk in Terborg.

Theo Wolters is vanaf 1990 actief als bestuurslid van mannenkoor Arti Sacrum. In eerste instantie als vicevoorzitter (tot 2000), vanaf 2006 als voorzitter. Het is zijn verdienste dat tijdens zijn voorzitterschap het aantal leden verdubbelde, van 20 naar 42. Theo is de drijvende kracht achter alles dat door Arti Sacrum wordt georganiseerd. Om Terborg op de kaart te zetten organiseerde hij in 2009 een korenfestival, dat in 2011 een vervolg kreeg als Terborg Stad Zingt (een festival waar in totaal 36 koren aan meedoen met in totaal 1.500 zangers). In 2014 werd onder zijn leiding een nog groter festival georganiseerd, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Arti Sacrum.

Van 1975 tot 1999 was Theo actief voor Voetbalvereniging Terborg (waarvan tien jaren als bestuurslid) en heeft hij zich met passie ingezet voor de vereniging. Hij was voorzitter van de jeugdcommissie en medeorganisator van het internationale Terborg Toernooi (gedurende de eerste jaren).

Theo Wolters is iemand die zich met hart en ziel inzet voor de samenleving, naast de mantelzorgtaken die hij heeft voor zijn zoon.

Sonja begint spreekuur als verbinder

foto: Guido Pelgrim

Wij willen u graag voorstellen aan Sonja Vink, gebiedsmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek.  Vanuit deze functie is zij het eerste aanspreekpunt, de vaste contactpersoon en het gezicht van de gemeente voor inwoners, bedrijven en instanties van Terborg, Etten en Silvolde. Anders gezegd: zij is de schakel tussen de inwoners en de verschillende afdelingen in het gemeentehuis. 

Vanaf 17 januari werkt Sonja elke eerste en derde donderdag van de maand vanuit Antonia aan de Industrieweg 115 in Terborg. U kunt bij haar terecht voor de ondersteuning van initiatieven vanuit de samenleving. Zij gaat deze niet van u overnemen, maar kan hulp bieden vanuit haar rol als verbinder.

Kom je ergens niet uit met de gemeente of heb je een vraag? Loop dan gerust eens bij haar binnen. Zij is er elke eerste en derde donderdag van de maand van 09.30 tot 11.30 uur.

Uit de vergadering

Op 22 oktober 2018 hield het bestuur een vergadering. Een korte indruk van wat er besproken werd.

Jaarlijks sturen we een contributiebrief naar onze donateurs. Die brief is in de maak en zal zo aanstonds naar de donateurs gaan. 

Het is de laatste vergadering van bestuurslid en penningmeester Albert Mulder. Albert stopt er mee om persoonlijke redenen. We zullen zijn doelgerichte aanpak en actiebereidheid missen. Er moet gezocht worden naar een vervanger (penningmeester). 

Lopende zaken

Centrumplan

Over het Centrumplan: de Knip (deel Hoofdstraat winkel, deel woning) was het voorstel van het college. Raad ging niet akkoord. CDA en Lokaal Belang willen Centrumplan 1 = nadruk op winkelbestemming. Rest partijen zijn voor Centrumplan 2 = keuze tussen woning en/of winkel. Terborg Centraal steunt 1. Terborgs Belang is meer in voor 2. Centrumplan 1 is het geworden met daaraan een pilot gekoppeld. Er komt binnen 2 jaar een plan voor de Hoofdstraat om weer leven in de winkelstraat te brengen.

Waterornament

Er wordt contact gezocht met Bert Taken over de visuele verkleining van het ornament. Hoe en wat laten we even aan Bert over.

Terborg 600

Els vertelt dat er een geslaagde sponsoravond is geweest met als doel geld op te halen. Dat is gelukt. Het programma voor 2019 staat zo goed als vast. 23 april 2019 is de officiële opening. Daarna volgt een keur aan activiteiten met voor elk wat wils.

Ommetjes

Het Ommetje Silvolde ligt nu ook in de week bij de wethouder(s). Misschien dat beide Ommetjes ook als Klompenpad kunnen fungeren. 

Jorisschool/Kameleon

Er zijn uitgewerkte plannen voor de terreinen Jorisschool en Kameleon. Er komen parkeerplekken en een parkje, dat makkelijk te onderhouden is. De basis voor die plannen zijn tekeningen.

Els vertelt dat er plannen zijn het mozaïek van Sint Joris uit de Kameleon te verplaatsen naar de RK kerk. 

Ommetje Etten

Zondag 28 oktober gaan we het Ommetje Etten lopen met bestuursleden van Dorpsbelangen Etten (DE). Doel: onderhoud en beheer. Het bestuur van DE is gedecimeerd. Dat heeft gevolgen voor het beheer en onderhoud. Ook van marketing (opname in het Klompenpad) komt nu niet veel terecht.

Gesprek met Otwin van Dijk

Maandag 29 oktober is het jaarlijkse informatieve gesprek met burgemeester Otwin van Dijk. Mogelijke gespreksonderwerpen: centrumplan, Beeftink-terrein, verkeerssituatie Jorisplein, verlichting zebra-paden, Oude IJssel meer betrekken bij Terborg (toerisme, recreatie) en de economische positie van Terborg. 

Lokaal Ommetje Etten – Terborg

Met drie bestuursleden van Dorpsbelangen Etten hebben bestuurders van Terborgs Belang een controle-rondje van het Lokale Ommetje Etten-Terborg gelopen. Dat doen we twee keer per jaar. Kijken of de pijlen nog naar de juiste richting wijzen; of er vernielingen zijn (ja, helaas bij sluis De Pol) en of er achterstallig onderhoud is. Ondertussen ruimen we ook nog de zichtbare rommel op langs de route.

Dit keer leverde het rondje niet al te veel problemen op. Wel konden we genieten van al het moois onderweg. Wie ook eens wil wandelen van Terborg naar Etten of omgekeerd, kan de groen-witte pijlen van het lokale ommetje volgen.


Ontmoeting met de burgemeester

Jaarlijks heeft Terborgs Belang een ontmoeting met de burgemeester. Dat noemen we het ‘Terras-overleg’ omdat de ontmoetingsplek vaak het terras van de Roode Leeuw is. Doel van die ontmoeting is dat we informatie uitwisselen. De burgemeester praat ons bij over onderwerpen die spelen in de gemeenteraad en betrekking hebben op Terborg. Wij praten, op onze beurt, de burgemeester bij over zaken die ons in Terborg bezighouden. Hieronder een aantal onderwerpen die ter sprake kwamen met een korte toelichting.

Centrumplan Hoofdstraat

De ondernemers zijn nu zelf aan zet in de 2 jaar durende pilot. Er is een 8-stappen-plan afgesproken waarin o.a. de voors en tegens van de winkelbestemming worden bekeken. Er is de mogelijkheid van extern advies. Het 8-stappen-plan moet leiden tot actiepunten. 

Beeftink-terrein

We kijken liever naar kwaliteit dan naar kwantiteit als het om woningbouw gaat. Zaken als leefbaarheid; de stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit moeten een rol spelen, naast de behoefte. Wat zou waar kunnen? In Terborg dezelfde aanpak als elders in de gemeente. 

Verkeersveiligheid Jorisplein/zebrapaden

Suggesties zijn welkom voor de veiligheid van de fietser/voetganger. 

Zebra-paden kunnen betere verlichting krijgen. 

Inmiddels heeft Terborgs Belang contact gezocht en gevonden met wethouder, ambtenaren en andere betrokkenen om over de situatie aan het Sint Jorisplein te praten.

Economische situatie/leefomgeving

Is in toenemende mate een co-productie tussen burger en overheid. 

Oude ijssel/recreatie en toerisme

Moedigt initiatieven aan als het gaat om Terborg toeristisch en recreatief meer bij de Oude IJssel te betrekken. 

Gemeente zelf maakt zich druk over de bevaarbaarheid en uitbreiding (toeristische en recreatieve) mogelijkheden over de (Duitse) grens.

Verpaupering

Gemeente en woningbouwvereniging maken afspraken over aantallen en verduurzaming. Maar sinds kort ook over (de aanpak van) huurschulden en de invloed op (onwenselijk) gedrag. Tot die laatste categorie behoort rotzooi en geluidsoverlast.