Missie en doelstelling

Missie

De vereniging Terborgs Belang (oprichtingsdatum 1907) met haar bestuur zet zich in voor het behartigen van belangen en het bevorderen van de leefbaarheid voor de inwoners van Terborg. Bij het behartigen staat het algemeen belang boven het individueel belang van de Terborgenaar.

Doelstelling

Vereniging Terborgs Belang stimuleert en maakt burgerparticipatie mogelijk in al haar vormen. We zetten vrijwilligers in het zonnetje, helpen burgerinitiatieven op weg en treden op als verbindingspersoon met de gemeente Oude IJsselstreek. Terborgs Belang maakt daarbij gebruik van haar netwerk in Terborg en daarbuiten. We willen onze contacten gebruiken om iedereen die wat voor de gemeenschap wil doen met elkaar te verbinden en vooruit te helpen. We ondersteunen initiatieven en behartigen belangen waar nodig. Op die manier willen wij Terborg versterken en verbeteren.