Privacy

Het gebruik van internet en sociale media heeft ons kwetsbaarder gemaakt voor inbreuken op onze privacy. Om de persoonsgegevens van alle burgers van de Europese Unie beter te beschermen, heeft de EU daarom een nieuwe privacywet aangenomen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) van toepassing in de hele EU. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Iedereen heeft te maken met de AVG. Niet alleen grote bedrijven of overheden moeten aan deze wet voldoen, maar ook vrijwilligersorganisaties, stichtingen en (sport)verenigingen moeten de bepalingen van de wet in acht nemen. 

Het bestuur van Vereniging Terborgs Belang vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn en heeft daarover afspraken gemaakt. 

Wat betekent dit voor u?

Omdat u bekend bent in onze ledenadministratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres  en  lidmaatschapdatum van u in ons ledenbestand.

Waarom worden deze gegevens bewaard?

Vereniging Terborgs Belang bewaart deze gegevens omdat we u willen kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, het toezenden van informatie en kunnen informeren over de activiteiten van Vereniging Terborgs Belang. 

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden van Vereniging Terborgs Belang. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw gegevens worden bewaard in een excelsheet op beveiligde computers van  het bestuur van Vereniging Terborgs Belang. Verzending van persoonsgegevens gaat via een beveiligde verbinding. 

Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand aangepast of verwijderd worden?

Uw gegevens worden binnen een maand verwijderd uit het ledenbestand als u uw lidmaatschap hebt opgezegd. Als u gegevens verwijderd of aangepast wilt zien, kunt u dat Vereniging Terborgs Belang laten weten door een berichtje te sturen aan info@terborgsbelang.nl of door een briefje te schrijven aan de secretaris van Vereniging Terborgs Belang.

Waar kunt u terecht met vragen over de AVG

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Terborgs Belang, kunt u deze stellen aan de voorzitter van Vereniging Terborgs Belang mevrouw Els Bakker, bereikbaar onder 06 128 54 324.