Sonja Vink, gebiedsmakelaar

Sonja werd in 1976 geboren in Bontebrug maar woonde lang in Silvolde. In 2003 kwam ze bij de gemeente in dienst op de afdeling Financiën. Daarna verhuisde ze naar de afdeling Openbare ruimte, waar ze wijkcoördinator werd. Sinds 2017 is ze gebiedsmakelaar voor de kernen Etten, Silvolde en Terborg. In een gesprek met haar werpen we wat licht op wat zij doet als gebiedsmakelaar.

‘Laagdrempelig zijn voor de mensen die de directe stap naar de gemeente te ingewikkeld vinden’

‘Bij mij moet je niet zijn als je grond wil kopen’, zegt ze over de term gebiedsmakelaar. ‘Maar wel als je gerichte vragen hebt over zulke praktische zaken als: verkeer, aanpassingen aan de openbare ruimte of onrust in de buurt. Als je niet weet bij wie je dan moet zijn bij de gemeente, kan ik je helpen. Ik ben het aanspreekpunt voor inwoners die op zoek zijn naar de juiste persoon.

Door zichtbaar te zijn, onder andere via de spreekuren, maar ook door mijn gezicht te laten zien bij andere gelegenheden. Laagdrempelig voor de mensen die de directe stap naar de gemeente te ingewikkeld vinden.’

Sonja kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het aanvragen van vergunningen als er een activiteit georganiseerd wordt. Ze weet of er elders in de gemeente een zelfde soort activiteit of bijeenkomst geweest is, zodat ze inwoners met elkaar in contact kan brengen. En ze kan inwoners met ideeën voor hun woonomgeving met de juiste ambtenaar in contact brengen, zodat het idee verder uitgewerkt kan worden.

Rol

De gebiedsmakelaar speelt in op een andere rol van de gemeente. Net als de provincie en de Rijksoverheid, gaat de gemeente uit van meer eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger/inwoner. Meer initiatief bij de inwoner. Met de komst van de gebiedsmakelaar wil de gemeente beter inspelen op de behoeften die bij de burger leven en ze daarbij actief helpen.

Spreekuur

De gebiedsmakelaar wil dus niet alleen inwoners de weg naar de gemeente wijzen, maar ze ook met elkaar in contact brengen, daar waar ze van elkaar kunnen leren en ze elkaar kunnen helpen.

Voor wie Sonja wil spreken zijn er de spreekuren:

In Terborg: de eerste en derde donderdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur in het grandcafé van Antonia.

Verder is zij bereikbaar via email: sonja.vink@oude-ijsselstreek.nl en via mobiel: 06-8370 5783.

Om nog meer zichtbaar te zijn voor de inwoners, gaan de gebiedsmakelaars binnenkort de Proatbus inzetten. De gemeente heeft de wagen aangekocht en omgebouwd. De gebiedsmakelaars kunnen er gebruik van maken. ‘Dat maakt ons mobieler en toegankelijker. We kunnen dan bijvoorbeeld in de buurt of de wijk informatie geven over projecten die daar spelen.’

Voorbeeld

Een voorbeeld waarbij Sonja als gebiedsmakelaar was betrokken is de bijgaande video:

https://youtu.be/Tbsz4tu1UM8 (kopieer en plak in de zoekbalk van uw browser).