De gemeente nodigt uit

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2019. Deze vindt plaats in Hotel Restaurant De Roode Leeuw, St. Jorisplein 14 in Terborg. Vanaf 19.30 uur staat de deur voor u open. Om 20.00 uur begint het presentatiegedeelte van Terborg 600 jaar. De burgemeester houdt om circa 20.30 uur zijn nieuwjaarstoespraak.
U bent van harte welkom op 7 januari om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden.
De sportkampioenen van 2018 worden op een ander moment gehuldigd. Hierover informeren we u later via het Gemeentenieuws.

Theo Wolters ontving Koninklijke onderscheiding

Theo Wolters (midden) ontving een Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje-Nassau) uit handen van burgemeester Otwin van Dijk (foto: gemeente Oude IJsselstreek)

Zaterdag 8 december jongstleden reikte burgemeester Otwin van Dijk een Koninklijke onderscheiding – Lid in de Orde van Oranje-Nassau – uit aan Theo Wolters. De uitreiking vond plaats tijdens het kerstconcert van mannenkoor Arti Sacrum in de Georgiuskerk in Terborg.

Theo Wolters is vanaf 1990 actief als bestuurslid van mannenkoor Arti Sacrum. In eerste instantie als vicevoorzitter (tot 2000), vanaf 2006 als voorzitter. Het is zijn verdienste dat tijdens zijn voorzitterschap het aantal leden verdubbelde, van 20 naar 42. Theo is de drijvende kracht achter alles dat door Arti Sacrum wordt georganiseerd. Om Terborg op de kaart te zetten organiseerde hij in 2009 een korenfestival, dat in 2011 een vervolg kreeg als Terborg Stad Zingt (een festival waar in totaal 36 koren aan meedoen met in totaal 1.500 zangers). In 2014 werd onder zijn leiding een nog groter festival georganiseerd, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Arti Sacrum.

Van 1975 tot 1999 was Theo actief voor Voetbalvereniging Terborg (waarvan tien jaren als bestuurslid) en heeft hij zich met passie ingezet voor de vereniging. Hij was voorzitter van de jeugdcommissie en medeorganisator van het internationale Terborg Toernooi (gedurende de eerste jaren).

Theo Wolters is iemand die zich met hart en ziel inzet voor de samenleving, naast de mantelzorgtaken die hij heeft voor zijn zoon.

Uit de vergadering

Op 22 oktober 2018 hield het bestuur een vergadering. Een korte indruk van wat er besproken werd.

Jaarlijks sturen we een contributiebrief naar onze donateurs. Die brief is in de maak en zal zo aanstonds naar de donateurs gaan. 

Het is de laatste vergadering van bestuurslid en penningmeester Albert Mulder. Albert stopt er mee om persoonlijke redenen. We zullen zijn doelgerichte aanpak en actiebereidheid missen. Er moet gezocht worden naar een vervanger (penningmeester). 

Lopende zaken

Centrumplan

Over het Centrumplan: de Knip (deel Hoofdstraat winkel, deel woning) was het voorstel van het college. Raad ging niet akkoord. CDA en Lokaal Belang willen Centrumplan 1 = nadruk op winkelbestemming. Rest partijen zijn voor Centrumplan 2 = keuze tussen woning en/of winkel. Terborg Centraal steunt 1. Terborgs Belang is meer in voor 2. Centrumplan 1 is het geworden met daaraan een pilot gekoppeld. Er komt binnen 2 jaar een plan voor de Hoofdstraat om weer leven in de winkelstraat te brengen.

Waterornament

Er wordt contact gezocht met Bert Taken over de visuele verkleining van het ornament. Hoe en wat laten we even aan Bert over.

Terborg 600

Els vertelt dat er een geslaagde sponsoravond is geweest met als doel geld op te halen. Dat is gelukt. Het programma voor 2019 staat zo goed als vast. 23 april 2019 is de officiële opening. Daarna volgt een keur aan activiteiten met voor elk wat wils.

Ommetjes

Het Ommetje Silvolde ligt nu ook in de week bij de wethouder(s). Misschien dat beide Ommetjes ook als Klompenpad kunnen fungeren. 

Jorisschool/Kameleon

Er zijn uitgewerkte plannen voor de terreinen Jorisschool en Kameleon. Er komen parkeerplekken en een parkje, dat makkelijk te onderhouden is. De basis voor die plannen zijn tekeningen.

Els vertelt dat er plannen zijn het mozaïek van Sint Joris uit de Kameleon te verplaatsen naar de RK kerk. 

Ommetje Etten

Zondag 28 oktober gaan we het Ommetje Etten lopen met bestuursleden van Dorpsbelangen Etten (DE). Doel: onderhoud en beheer. Het bestuur van DE is gedecimeerd. Dat heeft gevolgen voor het beheer en onderhoud. Ook van marketing (opname in het Klompenpad) komt nu niet veel terecht.

Gesprek met Otwin van Dijk

Maandag 29 oktober is het jaarlijkse informatieve gesprek met burgemeester Otwin van Dijk. Mogelijke gespreksonderwerpen: centrumplan, Beeftink-terrein, verkeerssituatie Jorisplein, verlichting zebra-paden, Oude IJssel meer betrekken bij Terborg (toerisme, recreatie) en de economische positie van Terborg. 

Ontmoeting met de burgemeester

Jaarlijks heeft Terborgs Belang een ontmoeting met de burgemeester. Dat noemen we het ‘Terras-overleg’ omdat de ontmoetingsplek vaak het terras van de Roode Leeuw is. Doel van die ontmoeting is dat we informatie uitwisselen. De burgemeester praat ons bij over onderwerpen die spelen in de gemeenteraad en betrekking hebben op Terborg. Wij praten, op onze beurt, de burgemeester bij over zaken die ons in Terborg bezighouden. Hieronder een aantal onderwerpen die ter sprake kwamen met een korte toelichting.

Centrumplan Hoofdstraat

De ondernemers zijn nu zelf aan zet in de 2 jaar durende pilot. Er is een 8-stappen-plan afgesproken waarin o.a. de voors en tegens van de winkelbestemming worden bekeken. Er is de mogelijkheid van extern advies. Het 8-stappen-plan moet leiden tot actiepunten. 

Beeftink-terrein

We kijken liever naar kwaliteit dan naar kwantiteit als het om woningbouw gaat. Zaken als leefbaarheid; de stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit moeten een rol spelen, naast de behoefte. Wat zou waar kunnen? In Terborg dezelfde aanpak als elders in de gemeente. 

Verkeersveiligheid Jorisplein/zebrapaden

Suggesties zijn welkom voor de veiligheid van de fietser/voetganger. 

Zebra-paden kunnen betere verlichting krijgen. 

Inmiddels heeft Terborgs Belang contact gezocht en gevonden met wethouder, ambtenaren en andere betrokkenen om over de situatie aan het Sint Jorisplein te praten.

Economische situatie/leefomgeving

Is in toenemende mate een co-productie tussen burger en overheid. 

Oude ijssel/recreatie en toerisme

Moedigt initiatieven aan als het gaat om Terborg toeristisch en recreatief meer bij de Oude IJssel te betrekken. 

Gemeente zelf maakt zich druk over de bevaarbaarheid en uitbreiding (toeristische en recreatieve) mogelijkheden over de (Duitse) grens.

Verpaupering

Gemeente en woningbouwvereniging maken afspraken over aantallen en verduurzaming. Maar sinds kort ook over (de aanpak van) huurschulden en de invloed op (onwenselijk) gedrag. Tot die laatste categorie behoort rotzooi en geluidsoverlast.