Uit de vergadering

Op 22 oktober 2018 hield het bestuur een vergadering. Een korte indruk van wat er besproken werd.

Jaarlijks sturen we een contributiebrief naar onze donateurs. Die brief is in de maak en zal zo aanstonds naar de donateurs gaan. 

Het is de laatste vergadering van bestuurslid en penningmeester Albert Mulder. Albert stopt er mee om persoonlijke redenen. We zullen zijn doelgerichte aanpak en actiebereidheid missen. Er moet gezocht worden naar een vervanger (penningmeester). 

Lopende zaken

Centrumplan

Over het Centrumplan: de Knip (deel Hoofdstraat winkel, deel woning) was het voorstel van het college. Raad ging niet akkoord. CDA en Lokaal Belang willen Centrumplan 1 = nadruk op winkelbestemming. Rest partijen zijn voor Centrumplan 2 = keuze tussen woning en/of winkel. Terborg Centraal steunt 1. Terborgs Belang is meer in voor 2. Centrumplan 1 is het geworden met daaraan een pilot gekoppeld. Er komt binnen 2 jaar een plan voor de Hoofdstraat om weer leven in de winkelstraat te brengen.

Waterornament

Er wordt contact gezocht met Bert Taken over de visuele verkleining van het ornament. Hoe en wat laten we even aan Bert over.

Terborg 600

Els vertelt dat er een geslaagde sponsoravond is geweest met als doel geld op te halen. Dat is gelukt. Het programma voor 2019 staat zo goed als vast. 23 april 2019 is de officiële opening. Daarna volgt een keur aan activiteiten met voor elk wat wils.

Ommetjes

Het Ommetje Silvolde ligt nu ook in de week bij de wethouder(s). Misschien dat beide Ommetjes ook als Klompenpad kunnen fungeren. 

Jorisschool/Kameleon

Er zijn uitgewerkte plannen voor de terreinen Jorisschool en Kameleon. Er komen parkeerplekken en een parkje, dat makkelijk te onderhouden is. De basis voor die plannen zijn tekeningen.

Els vertelt dat er plannen zijn het mozaïek van Sint Joris uit de Kameleon te verplaatsen naar de RK kerk. 

Ommetje Etten

Zondag 28 oktober gaan we het Ommetje Etten lopen met bestuursleden van Dorpsbelangen Etten (DE). Doel: onderhoud en beheer. Het bestuur van DE is gedecimeerd. Dat heeft gevolgen voor het beheer en onderhoud. Ook van marketing (opname in het Klompenpad) komt nu niet veel terecht.

Gesprek met Otwin van Dijk

Maandag 29 oktober is het jaarlijkse informatieve gesprek met burgemeester Otwin van Dijk. Mogelijke gespreksonderwerpen: centrumplan, Beeftink-terrein, verkeerssituatie Jorisplein, verlichting zebra-paden, Oude IJssel meer betrekken bij Terborg (toerisme, recreatie) en de economische positie van Terborg.