Sonja Vink, gebiedsmakelaar

Sonja werd in 1976 geboren in Bontebrug maar woonde lang in Silvolde. In 2003 kwam ze bij de gemeente in dienst op de afdeling Financiën. Daarna verhuisde ze naar de afdeling Openbare ruimte, waar ze wijkcoördinator werd. Sinds 2017 is ze gebiedsmakelaar voor de kernen Etten, Silvolde en Terborg. In een gesprek met haar werpen we wat licht op wat zij doet als gebiedsmakelaar.

‘Laagdrempelig zijn voor de mensen die de directe stap naar de gemeente te ingewikkeld vinden’

‘Bij mij moet je niet zijn als je grond wil kopen’, zegt ze over de term gebiedsmakelaar. ‘Maar wel als je gerichte vragen hebt over zulke praktische zaken als: verkeer, aanpassingen aan de openbare ruimte of onrust in de buurt. Als je niet weet bij wie je dan moet zijn bij de gemeente, kan ik je helpen. Ik ben het aanspreekpunt voor inwoners die op zoek zijn naar de juiste persoon.

Door zichtbaar te zijn, onder andere via de spreekuren, maar ook door mijn gezicht te laten zien bij andere gelegenheden. Laagdrempelig voor de mensen die de directe stap naar de gemeente te ingewikkeld vinden.’

Sonja kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het aanvragen van vergunningen als er een activiteit georganiseerd wordt. Ze weet of er elders in de gemeente een zelfde soort activiteit of bijeenkomst geweest is, zodat ze inwoners met elkaar in contact kan brengen. En ze kan inwoners met ideeën voor hun woonomgeving met de juiste ambtenaar in contact brengen, zodat het idee verder uitgewerkt kan worden.

Rol

De gebiedsmakelaar speelt in op een andere rol van de gemeente. Net als de provincie en de Rijksoverheid, gaat de gemeente uit van meer eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger/inwoner. Meer initiatief bij de inwoner. Met de komst van de gebiedsmakelaar wil de gemeente beter inspelen op de behoeften die bij de burger leven en ze daarbij actief helpen.

Spreekuur

De gebiedsmakelaar wil dus niet alleen inwoners de weg naar de gemeente wijzen, maar ze ook met elkaar in contact brengen, daar waar ze van elkaar kunnen leren en ze elkaar kunnen helpen.

Voor wie Sonja wil spreken zijn er de spreekuren:

In Terborg: de eerste en derde donderdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur in het grandcafé van Antonia.

Verder is zij bereikbaar via email: sonja.vink@oude-ijsselstreek.nl en via mobiel: 06-8370 5783.

Om nog meer zichtbaar te zijn voor de inwoners, gaan de gebiedsmakelaars binnenkort de Proatbus inzetten. De gemeente heeft de wagen aangekocht en omgebouwd. De gebiedsmakelaars kunnen er gebruik van maken. ‘Dat maakt ons mobieler en toegankelijker. We kunnen dan bijvoorbeeld in de buurt of de wijk informatie geven over projecten die daar spelen.’

Voorbeeld

Een voorbeeld waarbij Sonja als gebiedsmakelaar was betrokken is de bijgaande video:

https://youtu.be/Tbsz4tu1UM8 (kopieer en plak in de zoekbalk van uw browser).

Reactie TB op kwestie Jorisplein

fietsongeluk Jorispleinde aanleiding 

Op zaterdagmiddag 13 april jl. werd een fietser aangereden op het Sint Jorisplein. Een afslaande automobilist had de fietser over het hoofd gezien. De aanrijding was zo ernstig dat de fietser naar het ziekenhuis moest. 

De zoveelste aanrijding op dit door ons als gevaarlijk ervaren kruispunt. Het kruispunt is onoverzichtelijk, druk en biedt weinig ruimte voor de deelnemers. De gemeente heeft in het verleden, ook na ons aandringen een aantal verbeteringen doorgevoerd op dit plein. Tot een ideale situatie heeft dat nog niet geleid.

onze rol

Terborgs Belang weet dat dit kruispunt niet ideaal is en wordt daar door veel Terborgenaren en andere betrokkenen op gewezen. We beseffen ook dat deze kwestie erg leeft onder de Terborgse bevolking. In ons contact met de gemeente brengen wij dit verkeersprobleem veel en vaak aan de orde. Vandaar dat we geen gelegenheid ongebruikt laten om daarover te beginnen. Ook niet toen politieman David Remmelink voor zijn studie een verkeersprobleem nodig had om daarover een rapport te maken.

het rapport

Voor David waren de (bijna) aanrijdingen op het Jorisplein de aanleiding om een rapport te schrijven. Bij het onderzoek naar dit verkeersprobleem zocht hij zelf het contact met Terborgs Belang. Net zoals hij ook het contact zocht met de gemeente, hulpdiensten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Doel was om een duidelijk beeld te krijgen van het probleem, de mogelijke oplossingen en te komen tot aanbevelingen voor oplossingen.

Bij de presentatie van David’s rapport is met alle betrokken partijen afgesproken dat de gemeente de kans kreeg de aanbevelingen intern te onderzoeken en te beoordelen op mogelijke realisatie.

De gemeente beheert en onderhoudt de wegen rondom het Jorisplein. De gemeente gaat over ingrepen die het plein verkeersveiliger kunnen maken. Welke dat zijn en (vooral) hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, is onderdeel van gemeentelijk verkeersbeleid. Die keuzes maakt de gemeentepolitiek, in dit geval maken de politieke partijen die in onze gemeente het voor het zeggen hebben.

volgende stappen

Terborgs Belang ziet graag dat het Jorisplein verkeersveiliger wordt. Daarbij vinden wij het met name van belang dat fietser en voetganger de veiligheid geboden wordt die past bij de kwetsbaarheid van deze verkeersdeelnemers. Alle acties die leiden tot verbetering van de huidige situatie juichen wij toe. We beseffen dat verkeersveiligheid niet alleen te maken heeft met verkeersvoorzieningen die getroffen kunnen worden, maar ook te maken heeft met (ongewenst) gedrag. Je kunt nog zoveel doen aan verkeersveiligheid maar als verkeersdeelnemers zich daar niet naar gedragen, blijft de situatie gevaarlijk en risicovol.