Ontmoeting met de burgemeester

Jaarlijks heeft Terborgs Belang een ontmoeting met de burgemeester. Dat noemen we het ‘Terras-overleg’ omdat de ontmoetingsplek vaak het terras van de Roode Leeuw is. Doel van die ontmoeting is dat we informatie uitwisselen. De burgemeester praat ons bij over onderwerpen die spelen in de gemeenteraad en betrekking hebben op Terborg. Wij praten, op onze beurt, de burgemeester bij over zaken die ons in Terborg bezighouden. Hieronder een aantal onderwerpen die ter sprake kwamen met een korte toelichting.

Centrumplan Hoofdstraat

De ondernemers zijn nu zelf aan zet in de 2 jaar durende pilot. Er is een 8-stappen-plan afgesproken waarin o.a. de voors en tegens van de winkelbestemming worden bekeken. Er is de mogelijkheid van extern advies. Het 8-stappen-plan moet leiden tot actiepunten. 

Beeftink-terrein

We kijken liever naar kwaliteit dan naar kwantiteit als het om woningbouw gaat. Zaken als leefbaarheid; de stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit moeten een rol spelen, naast de behoefte. Wat zou waar kunnen? In Terborg dezelfde aanpak als elders in de gemeente. 

Verkeersveiligheid Jorisplein/zebrapaden

Suggesties zijn welkom voor de veiligheid van de fietser/voetganger. 

Zebra-paden kunnen betere verlichting krijgen. 

Inmiddels heeft Terborgs Belang contact gezocht en gevonden met wethouder, ambtenaren en andere betrokkenen om over de situatie aan het Sint Jorisplein te praten.

Economische situatie/leefomgeving

Is in toenemende mate een co-productie tussen burger en overheid. 

Oude ijssel/recreatie en toerisme

Moedigt initiatieven aan als het gaat om Terborg toeristisch en recreatief meer bij de Oude IJssel te betrekken. 

Gemeente zelf maakt zich druk over de bevaarbaarheid en uitbreiding (toeristische en recreatieve) mogelijkheden over de (Duitse) grens.

Verpaupering

Gemeente en woningbouwvereniging maken afspraken over aantallen en verduurzaming. Maar sinds kort ook over (de aanpak van) huurschulden en de invloed op (onwenselijk) gedrag. Tot die laatste categorie behoort rotzooi en geluidsoverlast.