Archief

Uitgelicht

Zomercongres Klein verzet, groot geluk

Het Zomercongres Klein verzet, groot geluk is dé plek waar mensen, ideeën en kennis bij elkaar komen. Kleine initiatieven van inwoners, die bij elkaar opgeteld enorm veel betekenen voor onze leefomgeving. Die energie bundelen is de kern van het Zomercongres.
De titel ‘Klein verzet, groot geluk’ gebruiken we al vanaf het begin. Als je op de fiets een lichte versnelling kiest – een klein verzet dus – klim je makkelijk tot grote hoogten. Zien hoe dat werkt? Fiets maar even mee  Klein verzet

Elke zomer organiseert de Leefbaarheidsalliantie Gelderland het Zomercongres Klein verzet, groot geluk. De Leefbaarheidsalliantie is er voor inwoners die hun buurt of dorp socialer, groener of veiliger willen maken. Kun jij wel wat advies gebruiken bij je plan? Dan kun je gratis (!) bij ons terecht: vraag@leefbaarheidsalliantie.nl.

De Leefbaarheidsalliantie krijgt ondersteuning van de provincie Gelderland en bestaat uit: Zorgbelang Inclusief, Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland) en Spectrum.

Uitgelicht

Antonia gaat vernieuwen

bron beeld: Je bent een Terborgenaar; Henk Boomkamp

De locatie Azora Antonia in Terborg bestaat meer dan 50 jaar. Gedurende deze jaren is de locatie uitgegroeid tot de grootste locatie van Azora, waarbij meerdere expertises en afdelingen hun (tijdelijke) plek op dit terrein hebben gekregen. Op het terrein bevindt zich een woonzorgcentrum, acute care unit, revalidatiecentrum, dagbehandeling, advies- en behandelcentrum voor o.a. fysio, ergo, diëtiek, logopedie, het medische team en de ondersteunende diensten. Het terrein wordt vernieuwd en her-ontwikkeld de komende jaren tot aan circa 2035-2040.

(Ver)nieuwbouw
De meeste gebouwen op het terrein zijn gefaseerd aan vernieuwing toe. De laatste gebouwen pas over ruim tien jaar. Daarom is het belangrijk nu een stip op de horizon te maken en (ver)nieuwbouw de komende jaren gefaseerd aan te pakken. Net als in de huidige situatie komen er meerdere gebouwen terug op het terrein. De hoogbouw van locatie Antonia blijft bestaan, hetzij in een nieuwer, duurzaam en groener jasje.
Azora  gaat een nadrukkelijke verbinding leggen tussen het terrein, het centrum van Terborg en de omliggende natuur.
De studie laat zien dat de gewenste ontwikkeling op hoofdlijnen op het terrein past. Azora neemt omwonenden en andere partijen op tijd in het proces mee, zodra daar meer over bekend is. De eerste concretere invulling van de gebouwen op het terrein is naar verwachting eind 2024 bekend.

Drie pijlers
Naast dat de gebouwen op dit terrein aan vernieuwing toe zijn wil Azora er aan bijdragen dat mensen zo vitaal en gezond mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Azora zal haar expertise hiervoor inzetten.
Met de nadruk op preventie wil men bijdragen aan gezonder en vitaler oud worden. Samen met partners moedigt en daagt Azora haar inwoners en cliënten uit om zo lang mogelijk vitaal en onafhankelijk te blijven. Dat is al de huidige werkwijze en de hernieuwde invulling van het terrein past daar perfect bij.
Drie essentiële pijlers vormen de ruggengraat van dit concept: Ontmoeten, Ontspannen en Activeren.
Zo zal er plaats zijn voor wonen met zorg en in het nieuwe Centrum voor Vitaliteit komt revalidatie, behandeling, herstel samen met ondersteunende faciliteiten voor iedereen in de omgeving die ontmoeten, ontspannen en activeren stimuleren.

Tijdspad
Bovenstaande gebiedsontwikkeling kost tijd en gaat in vele fases. Voor de hele linie kijkt Azora ruim vooruit naar verwachte realisatie rond 2035-2040, dus over 10 jaar en wellicht ook wel langer. Momenteel is de beginfase net gestart en het duurt dus nog wel een paar jaar voordat de eerste fase van start bouw kan beginnen.
Voor wat betreft het verder uitwerken van het concept van Centrum voor Vitaliteit met als pijlers Ontmoeten, Ontspannen en Activeren is Azora in gesprek met partners en kunnen partijen Azora benaderen indien zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. De activiteiten zijn veelal ook al te integreren in de huidige opzet.

Algemene Ledenvergadering in teken van Kabouterroute

 

Op maandag 24 oktober houdt Terborgs Belang haar Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering staat voor een groot deel in het teken van de Kabouterroute die voor Terborg is ontwikkeld. De vergadering vindt plaats in Grandcafé en restaurant Van der Eem.

Voorafgaand aan de presentatie van het Kabouterpad en het bijbehorende boekje, is er de ledenvergadering. In dit deel van de avond legt het bestuur verantwoording af over wat zij met het door leden gedoneerde geld heeft gedaan. Daarin komen activiteiten aan de orde uit verleden, heden en toekomst. Voor alleen leden die welkom zijn vanaf 19.30 uur.

In het tweede deel gaat het over de speciaal voor Terborg ontwikkelde Kabouterroute. Een wandelroute voor jonge kinderen. De route is beschreven in een boekje en daarin komt de geschiedenis en het heden van onze stad aan de orde. De geschiedenis wordt verteld aan de hand van kabouters. Kabouters die gelinkt zijn aan personen en/of organisaties die voor Terborg van belang zijn geweest. En die kabouters wonen achter deurtjes…

Dit deel van de avond, dat voor iedere belangstellende toegankelijk is, begint om 20.30 uur. Toegang gratis.

Nieuwsbrief januari 2021

2020 was door Covid-19, het Corona-virus, een moeilijk jaar. De maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen, de lockdowns, waren voor velen van ons ingrijpend en ontwrichtend. Toch kunnen we als Terborgs Belang terugkijken op een actief jaar waarin het één en ander is bereikt. Een overzicht daarvan vindt u in bijgaand document, onze nieuwsbrief. Om het te kunnen bekijken, klikt u op de link:

Nieuwsbrief 4 hq

 

 

 

Koningin Emma- en Prins Willem-Alexanderstraat op de schop

De geplande werkzaamheden aan de Emmastraat

De gemeente Oude IJsselstreek gaat de Koningin Emmastraat en Prins Willem-Alexanderstraat in Terborg op de schop nemen. De oude, aanwezige riolering en verhardingen worden vervangen door nieuwe. Dat moet vanwege de slechte staat van de bestaande verhardingen en riolering.

De afgelopen tijd zijn er door de gemeente diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het uitvoeren van bodemonderzoeken, landmeetkundige werkzaamheden en het graven van proefsleuven om de aanwezige kabels en leidingen te kunnen vinden.

Normaal gesproken organiseert de gemeente voor alle aanwonenden en direct belanghebbenden een informatieavond. U krijgt dan de mogelijkheid om de tekeningen met daarop de toekomstige inrichting van de straat te kunnen bekijken. Medewerkers van de gemeente zouden dan aanwezig zijn om de werkzaamheden persoonlijk toe te lichten en vragen te beantwoorden. Vanwege het Corona-virus en de opgelegde maatregelen is het nu niet mogelijk een dergelijke avond te organiseren. 

Toch wil de gemeente u de gelegenheid geven om de tekeningen te bekijken. We plaatsen de tekeningen hierbij en u kunt ze ook nog terugzien op de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) onder de knop “Wegwerkzaamheden”

Heeft u vragen, of bent u niet in de gelegenheid om ze deze digitaal te bekijken, dan kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Schilderinck, te bereiken via 0315 – 292 292 of per email d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl

De gemeente verzoekt uw reactie en op- en/of aanmerkingen uiterlijk vrijdag 8 mei 2020 door te geven, bij voorkeur per mail op bovengenoemd mailadres. 

De planning van de gemeente gaat uit van een start van het werk midden september 2020.

De gemeente heeft alle aanwonenden met een brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

De geplande werkzaamheden aan de Willem-Alexanderstraat en doorsnedes van het werk aan het riool en de wegverharding.

TB hangt nestkastjes op

Voor de mezen, tegen de eikenprocessierups

Bestuursleden van Terborgs Belang hingen nestkastjes op. Dat deden ze op verschillende plaatsen in Terborg. Die plaatsen waren zorgvuldig uitgezocht. Het gaat om plekken waar de eikenprocessierups het afgelopen jaar voor ernstige overlast zorgde.

TB kreeg de kastjes van de gemeente. De nestkastjes zijn gemaakt door medewerkers van Estinea en gaan onderdak bieden aan mezen: kool- en pimpelmees. Om hun jongen te voeden, verzamelen mezen veel rupsen van de eikenprocessie-vlinder. Op deze manier bestrijden we op een natuurlijke manier de plaag die de eikenprocessierups veroorzaakt.

In september/oktober krijgen de nestkastjes een schoonmaakbeurt, zodat ze het komende jaar weer gebruikt kunnen worden door de mezen.

Zelf doen

Heeft u zelf overlast van de eikenprocessierups gehad? U kunt zelf ook maatregelen nemen. Mezen en vleermuizen zijn de directe natuurlijke vijand van de rups. Verder zijn er insecten als: roofwants, gaasvlieg en sluipwesp die parasiteren op de rups. U kunt de natuurlijke vijanden hepen door uw tuin insect-vriendelijk te maken.

  • zorg voor water in uw tuin waar vogels kunnen baden en zich wassen
  • zorg voor beschutting van de jonge vogels
  • maai niet alles in uw tuin, laat wat ruig gras staan
  • zaai wat wild kruidenmengsel, dat geeft geurige en kleurige bloemen, die insecten trekken
  • hang een vleermuis-kast op, die zijn verkrijgbaar in de dierenspeciaalzaak.

Plan voor aanpassing voormalig café de Paasberg

B en W van de gemeente gaan meewerken aan een plan om het voormalig café De Paasberg aan te passen. Er is een initiatiefnemer gekomen met een ontwerpplan om het pand aan de Tuit te veranderen.

Dat plan gaat uit van het verbouwen van het bestaande pand. Het bebouwde en versteende oppervlak wordt niet vergroot. Ook is het de bedoeling dat het groene karakter van de Paasberg behouden blijft. Volgens B en W past een kleinschalige groepsaccommodatie met een beperkt aantal overnachtingsplaatsen binnen het beleid voor toerisme en recreatie. ‘De locatie leent zich voor een dergelijke ontwikkeling’, aldus het college.

Vervolg

Het college is positief over het conceptplan. ‘Er wordt een passende invulling gegeven aan een leegstaand pand.’ Wethouder Ben Hiddinga: ‘We verwachten dat de realisatie van de herontwikkeling een positieve uitstraling op de omgeving heeft.’ 

De komende tijd zal de initiatiefnemer zijn plan verder uitwerken. Ondertussen lopen de benodigde planologische procedure en het vergunningstraject door.

Terborg ziet Levenslicht

7FF84AA4-F1F9-4C4C-89DC-F357E9B97B5F_1_201_a

A0302B5D-C8AC-42E8-8F5F-F52DA047E9FD_1_201_a

Op woensdag 22 januari jl. werd in Terborg het tijdelijke kunstwerk ‘Levenslicht’ ter herdenking van de holocaust onthuld. Kunstenaar Daan Roosegaarde ontwikkelde 104.000 lichtgevende stenen. Een steen voor iedere slachtoffer van de holocaust. Terborg is een van de 170 steden waar het kunstwerk te zien is en een stad met holocaust-slachtoffers.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Miljoenen Joden, Roma en Sinti vonden in dit concentratiekamp hun einde. In Nederland werden 104.000 mensen opgepakt en gedeporteerd naar de kampen. Ter ere van deze 75 jarige herdenking heeft het comité 4 en 5 mei kunstenaar Daan Roosegaarde uitgenodigd om een monument te ontwikkelen.

Stenen

Het is een Joodse eerbetuiging om stenen te plaatsen op het graf van een overledene. Deze gewoonte was de inspiratie voor het werk van Daan Roosegaarde. Hij ontwikkelde stenen met fluorescerende pigmenten, die oplichten als ze beschenen worden met UV licht. De stenen lichten om de paar seconden op, ritmisch als een ademhaling. In totaal maakte hij 104.000 lichtgevende stenen, evenveel als het aantal Nederlandse slachtoffers van de holocaust.

In Terborg werd het tijdelijk kunstwerk onthuld door burgermeester Otwin van Dijk en leerlingen van basisschool Dynamiek. Verder waren twee nazaten (zussen) van de Sinderense familie Te Lindert aanwezig. Het kunstwerk kreeg in Terborg een plek dankzij de inspanningen van de gemeente, Comité 4 en 5 mei Terborg en Terborgs Belang.

Burgermeester Van Dijk vertelde dat de woning die hij betrokken heeft ook een holocaust-verleden kent. In zijn huis bleken in de Tweede Wereldoorlog leden van de joodse familie Spier ondergedoken te hebben gezeten.

De nazaten van de familie Te Lindert vertelden over de ervaringen met 5 onderduikers, waarvan er 3 werden verraden en afgevoerd. Twee onderduikers overleefden de razzia en deden daar verslag van: in een dagboek en in een kinderboek. Uit het dagboek (van hun moeder) en het kinderboek werden fragmenten voorgelezen door beide zussen.

Leerlingen Nina, Niek, Kuros en Bauke van basisschool Dynamiek, lazen gedichten voor die ze maakten naar aanleiding van de onthulling van Levenslicht. Voor de inhoud van die gedichten, klik hier.

Tot 2 februari zal Levenslicht te zien zijn in Terborg. Beste tijd om het te bezoeken: tussen 18 en 21 uur.

2FBEF475-FBEA-48D9-8069-47A78DA2384D_1_201_a516B336B-A82A-4D06-AE5B-0DC8210109E6_1_201_a

Start bouw appartementen Gravenplein

Met het plaatsen van 16 buizen, ieder 10 meter lang, is de bouw begonnen van 5 appartementen aan het Gravenplein. Dit plein ligt naast het Deurvorst-pand aan het einde van de Hoofdstraat.

De buizen dienen als basis voor de fundering van het te bouwen appartementen-complex. Donderdagochtend vroeg zijn de werkzaamheden begonnen. Na de eerste paal volgden de resterende 15. Hoewel de foto’s de indruk geven dat het hier om heien gaat, worden de palen de grond in gedraaid. Dat geeft geen geluids-overlast.

QBZ9ZLbWSxCaAyA9otzgVw

gravenplein_Fotor