Nieuws Terborgs Belang

Op deze pagina vindt u nieuws uit onze vereniging. Berichten die ingaan op de actualiteit, op ontwikkelingen, op kwesties of op stromingen die ons als vereniging raken.

U kunt reageren door te mailen naar: info@terborgsbelang.nl

Terborgs Belang en het lokale ommetje

Met drie bestuursleden van Dorpsbelangen Etten hebben bestuurders van Terborgs Belang een controle-rondje van het Lokale Ommetje Etten-Terborg gelopen. Dat doen we twee keer per jaar. Kijken of de pijlen nog naar de juiste richting wijzen; of er vernielingen zijn (ja, helaas bij sluis De Pol) en of er achterstallig onderhoud is. Ondertussen ruimen we ook nog de zichtbare rommel op langs de route.
Dit keer leverde het rondje niet al te veel problemen op. Wel konden we genieten van al het moois onderweg. Wie ook eens wil wandelen van Terborg naar Etten of omgekeerd, kan de groen-witte pijlen van het lokale ommetje volgen.

Terborgs Belang op de Winterfair

Terborgs Belang aanwezig op de Winterfair in de Hoofdstraat
We gaven informatie over onze projecten door een nieuwsbrief, een visuele presentatie en een plattegrond. Verder was er een wensboom waarbij bezoekers suggesties konden aandragen voor een leefbare omgeving.

Terborgs Belang stond met het voltallige bestuur op de Winterfair, die in de Hoofdstraat gehouden werd. De sfeervolle, gezellige en drukbezochte Winterfair was een initiatief van ondernemersvereniging Terborg Centraal.

Doel van Terborgs Belang was om in haar kraam informatie en voorlichting te geven over onze projecten. Er was een visuele presentatie; er stond een wensboom waarop bezoekers hun kwesties naar voren konden brengen en er was een plattegrond van het terrein rondom de Sint Jorisschool aan de Walstraat. Met name dit laatste project, waarbij Terborgs Belang nauw is betrokken, trok de aandacht van veel bezoekers.

Wij als bestuur, konden terugkijken op een geslaagde middag. Er was veel belangstelling en we konden informatie bieden over de zaken waarmee we ons bezighouden. Op naar de volgende gelegenheid!

Sonja begint spreekuur als verbinder

foto: Guido Pelgrim

Wij willen u graag voorstellen aan Sonja Vink, gebiedsmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek.  Vanuit deze functie is zij het eerste aanspreekpunt, de vaste contactpersoon en het gezicht van de gemeente voor inwoners, bedrijven en instanties van Terborg, Etten en Silvolde. Anders gezegd: zij is de schakel tussen de inwoners en de verschillende afdelingen in het gemeentehuis. 

Vanaf 17 januari werkt Sonja elke eerste en derde donderdag van de maand vanuit Antonia aan de Industrieweg 115 in Terborg. U kunt bij haar terecht voor de ondersteuning van initiatieven vanuit de samenleving. Zij gaat deze niet van u overnemen, maar kan hulp bieden vanuit haar rol als verbinder.

Kom je ergens niet uit met de gemeente of heb je een vraag? Loop dan gerust eens bij haar binnen. Zij is er elke eerste en derde donderdag van de maand van 09.30 tot 11.30 uur.

Nieuwe penningmeester

Terborgs Belang heeft plek voor een penningmeester. Heb je verstand van financiën; administratieve kwaliteiten en zie je meedenken en meewerken aan bestuurlijke taken bij onze vereniging wel zitten? Dan komen we graag in contact met je.

Meld je aan via: info@terborgsbelang.nl of bel met Els Bakker: 06-12 85 43 24. 

Veilig verkeer in Terborg

Er zijn een aantal plekken in Terborg waar je je als verkeersdeelnemer niet zo veilig voelt. Over die verkeersveiligheid heeft Terborgs Belang onlangs gesproken met wethouder Ria Ankersmid; de ambtenaren Jeroen Stiebe, Peter Blom en Sonja Vink van de gemeente en aspirant-hoofdagent David Remmelink. Wim Regensburg van Veilig Verkeer Nederland was verhinderd.

David Remmelink heeft in het kader van zijn studie voor hoofdagent de situatie op het Jorisplein onderzocht. In zijn toelichting vertelt hij over de ongelukken die het afgelopen jaar plaatsvonden op die plek. Van vier ongelukken met letsel zijn gegevens bekend. Een ambulance-broeder bevestigt meerdere ongelukken. Veel harde gegevens over (bijna) ongelukken zijn moeilijk te achterhalen omdat het vastleggen van die ongelukken gebrekkig gebeurt.

Zoals bekend is de oversteek voor fietsers/voetgangers op het Jorisplein nog in 2015 aangepast. Veiliger is het voor de automobilist geworden. Die heeft meer tijd gekregen om beter te kijken en op te letten. De fietser/voetganger ervaart dat niet zo. Deze verkeersdeelnemers kiezen alternatieve routes.

Volgens de wethouder is het een ingewikkelde kruising. David bevestigt dat de kruising te weinig overzicht biedt; te weinig opstelruimte voor snelverkeer en dat (brom)fietsers ervan uitgaan dat ze voorrang hebben en die nemen. Te hoge snelheid levert dan gevaarlijke situaties op.

De deelnemers aan het gesprek hebben het over mogelijke oplossingen gehad. Denk daarbij aan: verhoging van het fietspad; waarschuwingslichten; stopborden; meer ruimte om op te stellen; drempels en verkeerslichten. Aan alle voorgestelde oplossingen kleven voor- en nadelen. Soms heeft dat met kosten te maken (verhoging, verkeerslichten, drempels), dan weer met het betwijfelde nut van de oplossing (waarschuwingslichten, stopborden). A

Alle deelnemers zien veel in meer voorlichting over de gevaren van de oversteek. Aan Wim Regensburg (VVN) wordt om advies gevraagd. Daar is het wachten op.

Zebra’s en meer  

De zebrapaden op de Silvoldseweg; het Jorisplein, Walstraat en Ettensestraat zijn slecht zichtbaar bij slecht weer. De verlichting bij het fietspad ter hoogte van de Doetinchemseweg/Industrieweg moet ook verbeterd worden. Zeer slecht zicht bij vooral regenachtig weer!

De gemeente zegde toe mee te werken aan betere zichtbaarheid door verlichting en onderhoud aan de strepen.