Werk aan de Silvoldseweg & Terborgseweg

Silvoldseweg 2019-05-15 om 20_Fotor

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek voert de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) onderhoudswerkzaamheden uit aan de Silvoldseweg in Terborg & Terborgseweg in Silvolde. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van het asfalt.

Tot 29 mei en eind juni worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden is het wegvak geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanliggende percelen zijn met enige hinder per auto bereikbaar.

De fasering is als volgt:

Fase 2: 16 mei t/m 17 mei

Fase 3: 22 mei t/m 24 mei

Fase 4: 26 juni t/m 27 juni

Werken aan de weg betekent voor de aanwonenden ongemak. De aannemer, TWW, heeft beloofd de overlast tot een minimum te beperken.

Voor de veiligheid is gezorgd door omleidingen, inzet verkeersregelaars, waarschuwingen en afzettingen.

AFVALINZAMELING

Aannemer TWW zorgt ervoor dat de vuilnis-containers van de aanwonenden op een centraal punt buiten het werkvak geleegd wordt door de afvalinzamelaar. Naar het legen wordt de container door de aannemer weer teruggezet.